Matininkai ir turto vertintojai

Turto vertinimo rinkos pradininkai Lietuvoje

Verslo vertinimas

Verslo vertinimo tvarka ir verslo vertintojai

Informacija apie verslo vertę yra būtina prielaida racionaliems sprendimams dėl verslo priimti: jam parduoti, pirkti, įnešti kaip nepiniginį įnašą ir kt.

Verslo vertinimo paslaugos produktas yra techniniais, finansiniais, teisiniais ir kitokiais duomenimis iš įvairių šaltinių pagrįsta išvada apie esamą verslo būklę, jo perspektyvas ir tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Ši išvada užsakovui teikiama rašytinėje vertinimo ataskaitoje.

Verslo vertinimo objektu gali būti bet koks verslas, t. y. fizinio asmens, juridinio asmens, kitos organizacijos arba jų filialų veikla, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno, naudojant ekonominius išteklus.

Tokio verslo vertinimas pagrįstas nedalomos ūkinio vieneto materialiųjų ir nematerialiųjų aktyvų bei teisių ir įsipareigojimų visumos principu. Įmonė vertinama ne kaip turto ar turtinių teisių suma, bet kaip turtinis kompleksas, kuris generuoja pinigų srautus. Jie išreiškia įmonės verslo vertę rinkoje. Taikomas pajamų metodas leidžia nustatyti įmonės verslo generuojamų pinigų srautų teikiamą naudą, kurios panaudojimas yra verslo savininkų valioje.

Verslo vertinimas atliekamas:

Atsižvelgiant į vertinimo atvejus, lygiaverčiai ir laukiami mūsų klientai yra juridiniai ir fiziniai asmenys — visi, kuriems rūpi verslo vertė, kai verslas:

Mums pateiktos informacijos konfiden­cialumą garantuojame.

Dėl verslo vertinimo prašome kreiptis į artimiausią korporacijos „Matininkai“ skyrių nurodytais kontaktais.