Matininkai ir turto vertintojai

Turto vertinimo rinkos pradininkai Lietuvoje

Nekilnojamojo turto vertinimas

NT būklė ir tinkamumas, turto vertė rinkos kaina.

Informacija apie nekilnojamojo turto vertę yra būtina prielaida racionaliems sprendimams dėl nekilnojamojo turto priimti: jam įkeisti, parduoti, pirkti, išnuomoti, investuoti ir kt.

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos produktas — techniniais, finansiniais, teisiniais ir kitokiais duomenimis iš įvairių šaltinių pagrįsta išvada apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Ši išvada užsakovui teikiama rašytinėje turto vertinimo ataskaitoje.

Nekilnojamojo turto vertinimo objektu gali būti bet koks nekilnojamasis turtas, įregistruotas arba galintis būti registruotas nekilnojamojo turto registre, taip pat turtas, įregistruojamas kituose registruose, bet įstatymais pripažįstamas nekilnojamuoju (orlaiviai, laivai).

Turto vertinimas atliekamas:

Atsižvelgiant į vertinimo atvejus, lygiaverčiai ir laukiami mūsų klientai yra ir įmonės ir įstaigos, juridiniai ir fiziniai asmenys — visi, kuriems aktuali turto vertė, kai turtas:

Turto informacijos konfiden­cialumą garantuojame.

Dėl nekilnojamojo turto įvertinimo prašome kreiptis į artimiausią korporacijos „Matininkai“ skyrių nurodytais kontaktais.