Matininkai ir turto vertintojai

Turto vertinimo rinkos pradininkai Lietuvoje

Kilnojamojo turto vertinimas

Turto vertintojai ir kilnojamojo turto vertinimo tvarka Lietuvoje

Informacija apie kilnojamojo turto vertę yra būtina prielaida racionaliems sprendimams dėl kilnojamojo turto priimti: jam įkeisti, parduoti, pirkti, išnuomoti, investuoti ir kt.

Kilnojamojo turto vertinimo paslaugos produktas — techniniais, finansiniais, teisiniais ir kitokiais duomenimis iš įvairių šaltinių pagrįsta išvada apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Ši išvada užsakovui teikiama rašytinėje vertinimo ataskaitoje.

Kilnojamojo turto vertinimo objektu gali būti turtas, įregistruotas atitinkamame kilnojamojo turto registre (kelių transporto priemonės) arba įstatymų pripažįstamas kilnojamuoju turtu: mašinos, staklės, technologinės linijos ir įrenginiai, kt.

Kilnojamojo turto vertinimas atliekamas:

Atsižvelgiant į vertinimo atvejus, lygiaverčiai ir laukiami mūsų klientai yra ir įmonės ir įstaigos, juridiniai ir fiziniai asmenys — visi, kuriems aktuali turto vertė, kai turtas:

Mums pateiktos informacijos konfiden­cialumą garantuojame.

Dėl kilnojamojo turto įvertinimo prašome kreiptis į artimiausią korporacijos „Matininkai“ skyrių nurodytais kontaktais.