Matininkai ir turto vertintojai

Turto vertinimo rinkos pradininkai Lietuvoje

Įmonių akcijų vertinimas

Akcijų, akcijų paketo (pajaus) realios vertės patikrinimas

Informacija apie akcijų (akcijų paketo, pajų) vertę yra būtina prielaida racionaliems sprendimams dėl jų priimti: parduoti, pirkti, dovanoti, įnešti kaip nepiniginį įnašą ir kt.

Įmonės akcijų vertinimo paslaugos produktas yra techniniais, finansiniais, teisiniais ir kitokiais duomenimis iš įvairių šaltinių pagrįsta išvada apie įmonės akcijų (akcijų paketo) vertę rinkoje. Ši išvada užsakovui teikiama rašytinėje vertinimo ataskaitoje.

Akcijų (akcijų paketo) rinkos vertės skaičiavimą galima pavaizduoti tokia principine logine schema (formule): akcijos vertė = grynoji įmonės vertė (arba verslo vertė savininkams), padalyta iš akcijų skaičiaus, o pastaroji savo ruožtu apskaičiuojama iš turto (verslo) vertės atimant įmonės skolas ir įsipareigojimus vertinimo dieną.

Akcijų vertinimas atliekamas:

Atsižvelgiant į vertinimo atvejus, lygiaverčiai ir laukiami mūsų klientai yra juridiniai ir fiziniai asmenys — visi, kuriems svarbi akcijų (akcijų paketo, pajaus) vertė, kai:

Mums pateiktos informacijos konfidencialumą garantuojame.

Dėl akcijų vertinimo prašome kreiptis į artimiausią korporacijos „Matininkai“ skyrių nurodytais kontaktais.