Matininkai ir turto vertintojai

Turto vertinimo rinkos pradininkai Lietuvoje

Turto vertinimas

Verslo vertė, finansinio ir daiktinio turto vertė rinkoje.

Nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto, verslo ar akcijų vertinimas suprantamas kaip turto vertinimas, o informacija apie turto vertę gyventojams ir verslui yra būtinas pagrindas racionaliems sprendimams dėl turto priimti (įkeisti, parduoti, pirkti, išnuomoti, investuoti ir kt.).

Turto vertinimas suteikia užsakovui nešališką (objektyvią), techniniais, finansiniais, teisiniais ir kitokiais duomenimis iš įvairių šaltinių pagrįstą išvadą apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti ir tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Turto vertinimas yra nešališkas, nes turto vertintojai dirba, laikydamiesi profesinės etikos kodekso, griežtoje valstybės institucijų priežiūroje, o rinkos sąlygos užtikrina, kad turto vertinimo užsakovas visada turi daugelio rangovų, turtą vertinančių įmonių, pasirinkimą.

Turto vertinimas yra pagrindinė korporacijos „Matininkai“ paslaugų spektro dalis, nuo pat įsikūrimo 1993 metais. Turto vertinimas aprėpia kelias sritis:

Turto vertinimo objektu gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios materialios, nematerialios ir finansinės vertybės: nekilnojamasis turtas (žemė, pastatai, patalpos, statiniai, įrenginiai ir kt.), kilnojamasis turtas (autotransporto priemonės, kitos mašinos, staklės, technologiniai įrenginiai ir kt.), įmonių akcijos, prekių ženklai, taip pat daiktinės (turtinės) teisės bei verslas.

Turto vertinimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Turto ir verslo vertinimo metodika, tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, kitais atskirą vertinimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat profesinės etikos kodeksu.

Įmonė atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas dėl turtą vertinančių įmonių valstybinės priežiūros: įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą Nr. 000127, yra apsidraudusi civilinę atsakomybę.

Korporacija „Matininkai“ turto vertinimą atlieka visoje Lietuvos teritorijoje. Vertinimo veiklai vadovauja Vilniuje įsikūrusi centrinė įstaiga. Veikia 5 regioniniai skyriai su biurais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Įmonėje dirba 23 turto vertintojai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus.

Viena iš tradicinių vertinimo paslaugų — hipotekoje įkeičiamo turto vertinimas bankams. Pagal bendradarbiavimo sutartis su svarbiausiais šalies komerciniais bankais ir užsienio bankų filialais (AB SEB banku, „Swedbank“, AB, Luminor Bank AB, AB „Citadele“ banku, akcine bendrove Šiaulių banku, uždarąja akcine bendrove Medicinos banku bei Danske Bank A/S Lietuvos ir Bigbank AS filialais). Korporacijos „Matininkai“ turto vertintojai vertina šių bankų klientų turtą, kad būtų galima jį įkeisti hipotekoje arba pirkti lizingu (finansinės nuomos būdu) antrinėse bankų įmonėse. Mūsų turto vertinimus priima ir kiti komerciniai bankai, užsienio šalių bankai arba jų filialai ir skyriai Lietuvoje, taip pat kredito unijos.

Korporacija „Matininkai“ specializuojasi vertinti klientų turtą šiems tikslams:

Jau trečiąjį dešimtmetį korporacija „Matininkai“, dirbdama su įvairiausiais užsakovais ir atlikdama turto vertinimą įvairiais tikslais, yra sukaupusi unikalią patirtį, duomenų bazes, tad gali atlikti ypač didelės apimties vertinimo darbus arba vienu metu per trumpą laiką įvertinti daug objektų.

Įvertinti turto prašome kreiptis į artimiausią korporacijos „Matininkai“ skyrių.