Matininkai ir turto vertintojai

Kadastrinių matavimų rinkos pradininkai Lietuvoje

Geodezija ir topografija

Žemėlapiai, kartografiniai brėžiniai ir topografiniai planai projektavimui

Įvairaus mastelio topografinių planų rengimas — tai topografijos ir geodezinių matavimų inžinerijos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą žemėlapiuose, kartografiniuose brėžiniuose ir topografi­niuose planuose standartizuotais metodais.

Topografinis planas būtinas, pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau, kaip prieš vienerius metus.

Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama padėtis, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuo­jančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Kartografiniai brėžiniai pateikiami skaitmeniniais ir analoginiais pavidalais.

Dėl topografijos prašome kreiptis į korporacijos „Matininkai“ geodezijos ir kadastro skyrių.

Pavyzdys: Tiškevičių dvaro Trakų Vokėje topografinis planas