Matininkai ir turto vertintojai

Turto vertinimo rinkos pradininkai Lietuvoje

Korporacija „Matininkai“

Bendrieji įmonės duomenys

UAB Korporacija „Matininkai“ savo veiklą Lietuvoje pradėjo 1993 metų pradžioje. Įmonė viena iš pirmųjų pradėjo teikti užsakovams verslo ir turto vertinimo paslaugas, vadovaudamasi Tarptautiniais turto ir verslo vertinimo standartais ir viena iš pirmųjų privataus kapitalo įmonių pradėjo vykdyti geodezijos ir žemėtvarkos veiklą.

Personalas ir veiklos apimtys

Korporacija „Matininkai“ yra privati įmonė. Su penkiais padaliniais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje aptarnauja visas Lietuvos savivaldybes.

Korporacijoje „Matininkai“ dirba aukštos kvalifikacijos verslo ir turto vertintojai, kadastro matininkai, geodezijos inžinieriai. „Matininkų“ jau 25 metų patirtis, nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, sistemingi struktūriniai pokyčiai yra patikimų paslaugų savo klientams pagrindas, laiduojantis matavimų tikslumą ir vertinimo išvadų pagrįstumą.

Indėlis teisiniam pagrindui

Kęstutis Kristinaitis

Korporacijos „Matininkai“ prezidentas Kęstutis Kristinaitis ir specialistai dalyvavo, rengiant žemės teisės, teritorinio planavimo ir turto bei verslo vertinimo teisės aktų projektus. Prityrusių turto vertintojų nuomonės dėl teisinės padėties, dėl rinkos pokyčių ir dabar dažnai prašo politikai ir žiniasklaida.

Narystė šalies ir tarptautinėse organizacijose

Korporacijos „Matininkai“ prezidentas ir specialistai aktyviai dalyvauja šių profesinių nevyriausybinių organizacijų veikloje:

Lietuvos žemės ūkio ministrų klubas 2014-06-05

LNTPA-2016